Kategori: Heykel Grubu Kursumuzda Videolar

Adanadaki Anadolu Sanat Eğitim Atölyesinde Öğrencilerin Çalışma Ortamları Videoları

  Ozel Dersler Adana Gerçekçi sanatta, her tip kişilik özelliklerini taşır, ama her kişiliğin tip özellikleri yoktur. Kişilik imgeleri tipik durumlar içinde verildiği sürece, yapıtın tümü gerçekçi yöntemin sınırları içinde bulunuyor demektir. «Buradan da anlaşılacağı gibi, tip özelliği gerçekçiliğin geçici bir özelliğidir, çünkü gerçekçilikle birlikte tipleştirme de değişmektedir.   Klasik anlamda «tip»in olmaması, tipik olanın, daha doğrusu, gerçekçi olanın verilmemesi anlamına gelmez. Tipin oluşabilmesi, gerçekçi kişiliğin genelleşebilmesi ölçüsüne bağlıdır; böyle bir genellendirmenin...

okumaya devam et

Kilden Soyut Heykel Yapımı Adana

Adanadaki Heykel Sanatı Eğitim Kursları

    Lise Ogrencilerine Ozel Kurslar Sanatta yeniliğin, gerçek yeniliğin ne olduğunu doğru olarak kavrayabilmemiz için, önce sanatta yenilik ile sanatsal gelişme, giderek, sanatsal gelişme ile toplumsal gelişme arasındaki ilişkiye bakmamız gerekir.   Çünkü sanatsal gelişmenin olduğu kadar, toplumsal gelişmenin de en önemli etmenlerinden biri, eski ile yeni arasındaki mücadeledir. Sanatsal ve toplumsal gelişmenin itici gücü, eski ile yeni arasındaki mücadeleye dayanır. Tıpkı yeni üretim tarzı ve üretim ilişkilerinin eski üretim tarzı ve ilişkilerinin içinden doğması, onunla bir çatışmaya...

okumaya devam et

Adana Heykel Dersleri

Adanadaki Çok Başarılı Resim Heykel Sergileri

Lise-9-10-11 Siniflarina Guzel Sanatlar Fakulteleri Icin Egitim Kurslar Burjuva kültür ideolojisinde bu ikililiği saptayan Prof. Kongar, «güç birliği» önermektedir; bizce tıpkı Ahmet Hamdi Tanpınar gibi. Ama bu «eklektik» görüşe de karşı çıkılarak, «tekleşme» istenmekte, ancak, «İslâm’a yeniden dönüş»le bunun olanaklı olabileceği düşünülmektedir.   Böyle bir şey, inkılâpçılardan «öc alma» biçiminde yorumlanabilirse de, aslında kapitalizmin genel dünyasal bunalım dönemlerinde her zaman «yeni mitolojilere, metafizik ve mistik dünya görüşlerine el atıldığını da unutmamak gerekir....

okumaya devam et

Hobi Heykel Dersleri Adana

Adanadaki Çok Başarılı Heykel Resim Dersleri

Kursumuzdaki Sanat Dokumanlari Bu arada belirtelim ki, gerçekçilik dünya sanat ve edebiyat tarihinde gerçekçi-olmayan yönelimler karşısında kullanılan genelinde bir terimdir; tarihsel yöneliminin kendisini bizlere anlatır. Ama tarihsel gelişmesi içinde, çeşitli evrelerden geçmiştir ve birbirinden nitelikçe farklılıklar taşıyan bu uğraklar dolayısıyla farklı tanımlar kazanmıştır.   Tarihsel bir olgu olarak ilk kez ortaya çıktığı dönemin yönelimini ve özelliklerini belirtmek İçin, gerçekçilik, «ilk gerçekçilik» ya da «Rönesans gerçekçiliği» olarak anılır, genelinde burjuva toplumunun...

okumaya devam et

Heykel Dersleri Hobi Grupları Adana

Adanadaki Çok Başarılı Özel Heykel Atölyesi

  Kursda Ogretilen Teknikler Gerçekçiliğin daha sonraki aşaması ise, eleştirel gerçekçilikten nitelikçe farklı bir yönelim olarak, gerçekliğin toplumculuk bilinciyle ve diyalektik maddeci yöntemle verilişi biçiminde toplumcu gerçekçiliktir ki bugün gerçekçilik denince, bundan aslında, en yetkin şekliyle, toplumcu gerçekçilik anlaşılmalıdır. Burada belirtmek istediğimiz olgu, gerçekçiliğin bu evreleri arasında gerek bilgi-kuramsal/değer-bilgisel açıdan, gerekse konsitrüktif modellendirici açıdan farklılıklar taşıdığı; bilimlerin ve sanatsal yaratma ilkelerinin gelişmesi, toplumsal-yaşamsal...

okumaya devam et

  • 1
  • 2
  • 6