Kategori: Üni. Haz. Grupları Ustalardan Örnekleri

Karakalem Sandalyeden Oturan Kadın Çizimler İzmir

Adanadaki Charles Bargue’nin Çizim Atölyesi

  Lise-9-10-11 Siniflarina Guzel Sanatlar Fakulteleri Icin Egitim Kurslar Okulunuzun yakınında bulunan bir park, bahçe, cadde ya da sokağa gidiniz. Geniş bakış açısıyla desenini çizebileceğiniz bir kompozisyon belirleyiniz. Seçiminizi yaparken sokağın ya da caddenin başka bir sokak ya da caddeye açılımının olmasını, park ve bahçede birden fazla planla derinliğin oluşmasını tercih edebilirsiniz.   Seçtiğiniz kompozisyona bakış açınıza göre deseninizi kaç kaçış noktalı çizeceğinizi ve hava perspektifini nasıl kullanacağınızı belirleyiniz. Perspektif kurallarına ve oranlara dikkat...

okumaya devam et

Karakalem El Çizim Örnekleri İzmir

Adanadaki Charles Bargue’nin Çizim Kursu Karakalem Figür Cizimi

  Kursumuzdaki Sanat Dokumanlari İç mekânda birden fazla figürün yer aldığı imgesel bir kompozisyon tasarlayınız. Kompozisyonda derinliği güçlendirmek için mekânın pencere, kapı, merdiven gibi ögelerle başka mekânlara açılımını sağlamaya çalışınız. Kompozisyonda kullanacağınız figürlerin birinin önde diğerinin arkada yer almasını sağlayarak derinlik etkisini güçlendirebilirsiniz.   Kompozisyonunuzu kurgularken art arda planları hava perspektifiyle belirtmeye, figür-nesne-mekân ilişkisini kurmaya çalışınız. Çizimlerinizde çizgi ve hava perspektifi kurallarını uygulayarak derinlik...

okumaya devam et

İmgesel karakalem kahvede oyun oynayanlar İzmir

Adanadaki Perspektif Çizim Örneklerimiz

Payjaj Mimarligi Kurslari   Desen çalışmalarında, iki boyuttan oluşan resim düzlemi üzerinde desenin eleman ve ilkeleri kullanılarak üç boyutluluk hissi oluşturulabilir. Bu etki için öncelikle çizgi ve leke elemanı kullanılarak formlar tanımlanır ve yüzeyden ayrılır. Bu süreç içerisinde varlıkların konumuna göre ön plandan arka plana doğru büyük-küçük ve belirli-belirsiz ilişkiler ile varlıklar arasındaki mesafe görünür kılınıp derinlik etkisi oluşturulabilir. Sanatçı, kompozisyonda derinliğin ne yöne doğru ve ne kadar olacağını kompozisyonun kurgusuna göre belirler. Derinliğin oluşturulmasında...

okumaya devam et

Karakalem İnsan Model Çalışması İzmir

Adanadaki CharlesBargue’nin Cizim Kursu Heykelde Çizimi

  Lise Ogrencilerine Ozel Kurslar Okulunuzun yakınında bulunan bir park, bahçe, cadde ya da sokağa gidiniz. Geniş bakış açısıyla desenini çizebileceğiniz bir kompozisyon belirleyiniz. Seçiminizi yaparken sokağın ya da caddenin başka bir sokak ya da caddeye açılımının olmasını, park ve bahçede birden fazla planla derinliğin oluşmasını tercih edebilirsiniz. Seçtiğiniz kompozisyona bakış açınıza göre deseninizi kaç kaçış noktalı çizeceğinizi ve hava perspektifini nasıl kullanacağınızı belirleyiniz. Perspektif kurallarına ve oranlara dikkat ederek kompozisyonu, kâğıt yüzeyine aktarınız. Işığın...

okumaya devam et

Karakalem Bez-bol Oynayan Sporcular İzmir

Adanadaki Mimarlık ve Perspektif Çizim Çalışmaları

  Universite Deslerine Destek Egitimleri   Kapalı bir mekânda, canlı ve cansız nesnelerle iki figürün bulunduğu bir kompozisyonu imgesel olarak kurgulayınız. Kompozisyonu kurgularken varlıkları önden arkaya doğru iki veya üç planda göstererek derinlik etkisini güçlendirmeye çalışınız. Çizimlerinizi yaparken kompozisyonunuzun kurgusuna göre ufuk çizgisini belirleyip varlıkların çizimini buna göre gerçekleştirmeye özen gösteriniz. Işığın türünü, şiddetini ve yönünü belirleyiniz. Açık, orta, koyu değerleri, açık-koyu zıtlıklarını, formlarda belirli ve belirsiz ilişkileri kullanarak...

okumaya devam et

  • 1
  • 2
  • 5